Brugervilkår

De her gengivne regler og retningslinjer finder anvendelse for brug af denne internettjeneste, som stilles til din rådighed af Kontaktlinse Eksperten. Kun brugere som accepterer disse regler har ret til at benytte tjenesten.

INFORMATIONERNES KORREKTHED
Produktspecifikationer og anden information er enten tilvejebragt gennem leverandører, grossister, forhandlere samt disses publikationer, eller er indsamlet via andre offentligt tilgængelige kilder. Det er Kontaktlinse Eksperten’s hensigt og ønske, at alle informationer på dette website er så korrekte, præcise og opdaterede som muligt. Kontaktlinse Eksperten kan dog ikke gøres ansvarlig for nøjagtigheden og korrektheden af de informationer som findes på dette website. Enhver anvendelse af websitet og dets informationer sker på eget ansvar.

ANSVARSBEGRÆNSNING
1. Kontaktlinse Eksperten’s websites og software tilbydes til brug som “det er” uden noget ansvar for Kontaktlinse Eksperten – kun begrænset til, hvor der ifølge dansk lovgivning er et ansvar. Kontaktlinse Eksperten kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige/mangelfulde oplysninger så som priser, rabatter, beskrivelser, billeder, tilbud og links medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

2. Kontaktlinse Eksperten har intet ansvar eller yder nogen garanti for varer og ydelser fra de butikker, der er tilknyttet Kontaktlinse Eksperten’s websites. Kontaktlinse Eksperten har og yder heller igen garanti for effekten af annoncering og markedsføring.

3. Kontaktlinse Eksperten gør sit bedste for at undgå vira, “orme” o.lign, men påtager sig intet ansvar for eller nogen garanti for, at internet sider og/eller emails fra Kontaktlinse Eksperten er fri for sådanne.

4. Kontaktlinse Eksperten gør sit bedste for at internet siderne og softwaren til enhver tid er fuldt funktionsdygtige, men påtager sig intet ansvar for eller garanti for, at det er tilfældet.

5. De foranstående ansvarsbegrænsninger gælder også for et hvilket som helst samarbejde Kontaktlinse Eksperten har eller måtte indgå. Selv hvis en samarbejdspartner ifalder ansvar, gælder dette ikke Kontaktlinse Eksperten.

LOVVALG
Alle spørgsmål eller konflikter i relation til ovenstående ”Brugervilkår” skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.